Formlar

-Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin faaliyetleri esnasında kullanması gereken formları aşağıda bulabilirsiniz.

- Eksik ya da yanlış bilgi içeren ve ekleri bulunmayan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu

Üniversitemiz öğrenci kulüplerinin, üniversite içi ve dışı tüm faaliyetleri için "Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu" nu doldurmaları gerekmektedir.

Kulüp danışmanı ve başkanının imzaladığı form, salon uygunluğu ilgili yetkili(fakülte sekreteri, iletişim koordinatörlüğü vb. ) tarafından teyit edildikten sonra Kültür Hizmetleri Birimine iletilir. 

Formun üzerindeki diğer imzalar EBYS üzerinden elektronik olarak imzalanır ve form Güvenlik Birimine ve ilgili salon yetkilisine gönderilir.

Formun en geç 15 gün önce birime teslim edilmesi gerekmektedir.

Elektronik olarak imzalan formda değişiklik yapılmaz.

 - FR-0431-Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu.doc

 

Öğrenci Yurtiçi ve Yurtdışı Kulüp Etkinlik Formu

 

Yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere (yarışma, sportif faaliyet, kongre, vb.) katılan kulüp öğrencileri  "Öğrenci Yurtiçi ve Yurtdışı Kulüp Etkinlik Formu" nu doldurur.

Kulüp başkanı ve danışmanının imzaladığı form katılımcı bilgileri doldurularak etkinliğe ilişkin bir belge ( davet mektubu, etkinlik duyurusu vb.) ile Kültür Hizmetleri Birimine teslim edilir.

Formun üzerindeki diğer imzalar EBYS üzerinden elektronik olarak imzalanır.

Elektronik olarak imzalan formda değişiklik yapılmaz.

Etkinliğe gitmeden en geç 15 gün önce formun teslim edilmesi gerekmektedir.

Etkinliğe gitmeden önce görevlendirmenizin onaylanıp onaylanmadığı mutlaka öğreniniz.

İlgili dokümanlar kısmından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz

 - FR-0435-Öğrenci Yurtiçi ve Yurtdışı Kulüp Etkinlik Formu.doc

 

Kulüpler Araç İstek Formu

Kulüpler araç talebinde bulunmak içim “Kulüpler Araç İstek Formu” nu doldurmalıdır.

Form üzerindeki imzalar sırası ile ilgili birimlere imzalatılır.

Kültür Hizmetleri Birimine katılımcı listesi onaylatılmalıdır.

Etkinliğe gitmeden en geç 15 gün önce formun teslim edilmesi gerekmektedir.

Araçla beraber demirbaş veya malzeme çıkışı yapılacaksa Malzeme veya Demirbaş Eşya Çıkış Formu da doldurulmalıdır.


 - FR-0430-Kulüpler Araç İstek Formu.doc

 - FR-0201-Malzeme veya Demirbaş Eşya Çıkış Formu.xlt


 

İhtiyaç Belgesi Formu

Kulüpler ihtiyaç duydukları malzemelerin alınması için “İhtiyaç Belgesi Formu” nu doldurur.

İstenen malzemeler marka belirtilmeden ilgili kısma yazılır.

İsteme gerekçesi ayrıntılı olarak yazılır.

Ürünün belli özelliklerde olması isteniyorsa teknik şartname eklenmelidir.

Evrakın ihtiyacı talep eden kısmı akademik danışmana imzalatılarak en geç 30 gün önce Kültür Hizmetleri Birimine teslim edilir.

 - FR-0217-İhtiyaç Belgesi Formu.xls

 

İş İstek Formları

Talep edilen işin türüne göre aşağıdaki formlar doldurulup akademik danışmana imzalatılarak Kültür Hizmetleri Birimine teslim edilir.

Formun üzerindeki diğer imzalar EBYS üzerinden elektronik olarak imzalanır.

  - FR-0187-Demir İşleri Atölyesi İş İstek Formu.doc
 - FR-0188-Ağaç İşleri Atölyesi İş İstek Formu.doc
 - FR-0183-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş İstek Formu.doc
 - FR-0172-Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş İstek Formu.xlsx
 - FR-0404-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım-Onarım İş İstek Formu.doc

 

Basım Talep Formu

Evrakın talep eden kısmı ve basılması istenen materyaller akademik danışmana imzalatılır.

Kültür Hizmetleri Birimince de imzalanan form ve ekleri öğrenci tarafından diğer birimlere de imzalanması için götürülür.

 - FR-0214-Basım Talep Formu.doc

 

 

YTÜ Kulüp Üye Formu

Kulüplere üyelik alımlarında “YTÜ Kulüp Üye Formu” doldurulur ve sene sonunda diğer evraklarla birlikte teslim edilir. 

Kulüp üye listesinin de doldurulması gerekmektedir.


 - FR-0640-YTÜ Kulüp Üye Formu.doc


 

 

 

İlgili dökümanlar