Devir Teslim İşlemleri

Covid-19 Pandemi süreci sebebiyle devir teslimde bulunması gereken tüm üyelerin katılmasının mümkün olmadığı durumlar (şehir dışında bulunmak vb.) için gerekli evrak teslimi SKS Kültür Hizmetleri Müdürlüğüne kulüp danışmanı veya devir teslimden sorumlu kulüp yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından yapılabilecektir. Tüm dokümanların ıslak imzalı olarak hazırlanması ve 16 Ekim 2020 – Cuma günü 16.00’a kadar müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Evrakın eksiksiz olduğu belirlendikten sonra çevrimiçi (online) devir teslim toplantısı için randevu verilecektir. Kulüp aktiviteleri ancak devir teslim işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir.

 

DEVİR TESLİM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

 1. Devir teslime mevcut kulüp başkanı, sayman, denetim kurulu başkanı ve yeni başkan ile yeni saymanın katılımı zorunludur (Elden teslime katılamıyorlarsa çevrimiçi toplantıya katılmalıdırlar). Dilerse başkan yardımcısı ve sekreter de katılabilir. 
 2. Teslim Edilecek Evrak:
 • Genel Kurul Tutanağı
 • İlgili Akademik Dönem Üye Formları
 • Makbuzlar
 • Karar Defteri
 • İşletme Defteri
 • Üye Paralarıyla Yapılan Tüm Harcamalara Dair Fatura Ve Fişler (Tek seferde 100 TL üstü alımlar için sadece fatura kabul edilecektir.)
 • Faaliyet Raporu ( Akademik dönem içinde yapılan etkinliklerin isimleri, tarih ve yer bilgisi ile etkinliğe dair görseller olmalı.)
 • Denetim Raporu (Denetim kurulu başkanı imzalı olacak kapalı zarfta denetim kurulu başkanı tarafından şahsen ya da kargoyla teslim edilmeli.)
 • İmza Sirküleri Formu Ve Yönetim Ve Denetim Kurulu Listesi Formları (http://www.kultur.yildiz.edu.tr/sayfa/18 adresinde mevcuttur)

  - FR-1316-YTÜ Kulüpler-Topluluklar Genel Kurul Sonucu Yönetim Kurulu Listesi.doc

 - FR-1315-YTÜ Öğrenci Kulüpleri İmza Sirküleri.xls

 • Kulüp Başkanı Öğrenci Belgesi (Sadece  E- Devletten alınmış kare kodlu belge kabul edilecektir. Son (4.) sınıf öğrencileri başkan olamaz.) İrregular öğrencilerin ayrıca transkript getirmesi gerekmektedir.
 • İşletme Defterinin Ödemelerle İlgili Sayfalarının Danışman Onaylı Fotokopisi Ya Da Her Fatura Ve Fişte Danışman Parafı Gerekmektedir.

 

 

Tüm Duyurular