Yeni Yüzyıl Üni. - Sağlık Hizmetleri MYO - I. Ulusal Öğrenci Kongresi

T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 25-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu I. Ulusal Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir.

Kongre Tarihi: 25-26 Mayıs 2021
Sözel Bildiri ve Poster Son Gönderim Tarihleri: 23 Nisan 5 Mayıs 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 10 Mayıs 2021
Bilimsel Programın Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2021

Yer: WEBİNAR

Bilgi: http://ulusalogrencikongresi.yeniyuzyil.edu.tr/

Tüm Duyurular