Kulüp Faaliyetlerinde Yayım ve Telif Hakları Konusu (Güncel)

Basılı veya online farketmeksizin kulübünüzün ürünü olan gazete, dergi vb. yazılı yayımlar, müzik yayını, film vb. çekimlerin yayımlanması dahil her türlü esenir yayınlanması etkinlik niteliğinde olup, ön incelemeye tabiidir.

Ayrıca, başkalarına ait film, müzik yayını vb. telif hakları konusunu ilgilendiren içeriğe sahip etkinlikler yapılması durumunda da ön inceleme yapılması ve izin alınması gerekmektedir.

Tüm yayım ve telif hakları konusunu ilgilendiren süreçler için dikkat edilmesi gerekenler:

  1. Faaliyet alanına girilen kulüp yönetimi (örn.: film izletilmesi için Sinema Kulübü) ile iletişime geçerek ortak etkinlik gerçekleştirme isteği yapılması veya etkinliğinizde yayım yapabileceğinize dair yazılı (e-posta olabilir) onay alınması,
  2. Yayımı yapılacak eserin ön inceleme için Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve SKS Daire Başkanlığına sunulması (ulaşması güç filmler vb. için kaydın direkt teslim edilmesi),
  3. SKS onayı alınmasının ardından etkinlik başvuru formunun ve afişinin eksiksiz hazırlanması,
    1. Afişte, YTÜ ve Kulüp Logosu, Eser Sahibi ve Eserin adı okunur biçimde konulması ve “Faaliyetimiz 5846 sayılı Kanunun “temsil serbestisi” maddesine uygun olarak gerçekleştirilecektir” ifadesinin bulunması gerekmektedir,
    2. Formun “Etkinlik İçeriği” Bölümünde eserin konusu kısaca anlatılmalı, izleyici kısıtlama şartları varsa belirtilmeli (15+, şiddet vb.) ve “Etkinliğimizin 5846 sayılı Kanunun “temsil serbestisi” maddesine uygun olarak gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.” ifadesi yer almalıdır,
  4. Yukarıda belirtilen tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra etkinlik başvuru formu, web sitemizde ilan edilmiş diğer şartlara dikkat edilerek Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Yayım yapılan etkinliklerde 5846 sayılı Kanunun “temsil serbestisi” maddesine uygun olarak hareket edilmesi, etkinliğe sadece kulüp üyelerinin katılımının sağlanması, etkinliğin kayıt altına alınmadığının ve etkinlik sonrasında kısmi veya tamamen herhangi bir yerde yayımlanmayacağının sorumluluğu etkinliği gerçekleştiren kulüp yönetimine aittir.

Tüm Duyurular