KULÜP KURMA BAŞVURUSU

KULÜP/TOPLULUK KURMA BAŞVURULARI

Kulüp / topluluk kurma başvuruları https://forms.gle/w5RsR5qyAkac3jTC9 adresinden elektronik ortamda alınmaktadır.

Başvurular sürekli açıktır.  Kesin değerlendirmeler bahar dönemi sonunda yapılmaktadır, başvuru yoğunluğuna bağlı olarak dönem içerisinde de değerlendirmeler yapılabilir. Değerlendirmeler esnasında başvuru sorumlusuna bilgi verilecek, gerekirse 5 dakikadan kısa sözlü tanıtım/sunum için başvuru ekibi birimimize ve/veya Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu Toplantısına davet edilecektir.

Kulüp ya da topluluk olmak için gereken temel şartlar YÖ-048-YTÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’de belirtilmiştir.

Kulüp/topluluk oluşturmak için dikkat edilmesi gerekenler:

  • Faaliyet göstermek istediğiniz alanda aktif olan herhangi bir kulüp olmamalıdır ya da faaliyet alanı ile çakışmamalıdır
  • En az 20 adet kurucu üye gerekmektedir
  • Tüzük ve Logo hazırlanması gerekmektedir
  • Hazırlanan tüm belgeler akademik danışman tarafından onaylanmalıdır

 

Kulüp olma şartlarını sağlandığını düşünenlerin, aşağıda listelenmiş olan belgeleri hazırlayıp, gerekli kişilerce imzalandıktan sonra https://forms.gle/w5RsR5qyAkac3jTC9 adresinden bilgi girişleri ile birlikte yüklemesi ve göndermesi (submit form) gerekmektedir. 
(Lütfen elden teslim veya e-posta ile gönderim yapmayınız, kulüp kurma kararı alındığında sizden güncellenmiş belgeler istenecektir)

Gerekli Belgeler:

-FR-1312 – YTÜ Kulüp Kurmak İçin Başvuru Dilekçesi (imzalı, pdf olarak)
-FR-1314 - YTÜ Kulüp Kurmak İçin Akademik Danışman Dilekçesi (imzalı, pdf olarak)
-FR-1317 – YTÜ Kulüp Kurmak için Kurucu Üye Listesi (her üye tarafından imzalı, pdf olarak)
-Kurucu üyelerin öğrenci belgeleri (disiplin durumunu gösterir olmalı) (pdf dosyası olarak)
-Kulüp/topluluk tüzüğü (Danışman imzalı, pdf olarak)
-Kulüp/topluluk logosu (pdf veya resim dosyası olarak)

(İlgili formlara web sitemizin Formlar > Diğer Formlar sayfasından ulaşabilirsiniz.)

Başarılar dileriz!