Parasal İşlem Formları

PARASAL İŞLEMLER BİLGİ ve BAŞVURU : arslannhulya @ gmail . com

- Eksik ya da yanlış bilgi içeren ve ekleri bulunmayan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Her formu ilgili kişiye (online yapılabiliyorsa ilgili e-postaya) teslim ettiğinizden emin olunuz, aksi takdirde değerlendirmeye alınmayabilir.

- Soru ve sorunlarınızı önce ilgili e-posta üzerinden veya mesai saatlerinde 0212 383 6569  numaralı telefondan personelimize iletebilirsiniz.

- Hazır formu bulunmayan tüm talepleriniz için Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı imzası (vekaleten yönetim kurulundan biri olabilir) ve Kulüp Danışmanı imzası bulunan dilekçeniz ile müdürlüğümüze başvurabilirsiniz.

YTÜ Şartlı Bağış Formu (2021 Süreç Yenilendi)

Üniversitemiz öğrenci kulüplerimiz firmalarla yapacakları anlaşmalar karşılığında şartlı bağış usulü ile bütçelerine katkı amacıyla maddi ve nakdi yardım alabilirler. Alınan şartlı bağışlar ancak formda belirtilen kulüp tarafından ve gene formda belirtilen amaçla kullanılabilir.

Bağış yapan firma tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve ıslak imza ve kaşeli form Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü ofisine (Davutpaşa Kampüsü, Eski Kışla Binası, A-1026) elden veya arslannhulya @ gmail . com e-posta adresine taranmış olarak gönderilir (e-posta başlığına: "Kulüp adı - Bağışçı Firma Adı - Şartlı Bağış " yazarak gönderinizi yapabilirsiniz).

ŞARTLI BAĞIŞ ile birlikte varsa ilgili SÖZLEŞMENİZİ de bu e-posta içeriğinde gönderiniz. Diğer sözleşme ve taahhütnameler bu adrese gönderilmemelidir.

Formunuz kontrol edildikten sonra onaya sunulur (ortalama 1 hafta kadar sürebilmektedir).

Onay bilgisi " https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yzT-mRzI2R4LyzbwPVBqLSSmZJ7FTlz2FIntGU7631M/edit?usp=sharing" adresinden görüldükten sonra kulüp yönetimi bağışçı firmayla iletişime geçer ve ilgili bedelin şartlı bağış formunda da bulunan üniversitemize ait T.C. Ziraat Bankası- Levent Girişimci Şubesi TR570001002250447846845478 hesabına yatırılabileceği bilgisini iletir.

Firmanın ilgili bedeli form içinde belirtilmiş olan üniversitemize ait T.C. Ziraat Bankası- Levent Girişimci Şubesi TR570001002250447846845478 hesabına yatırılması ardından gelir kaydının yapılması işlemleri ortalama 15 gün kadar sürebilmektedir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra hazırlanan Muhasebe İşlem Fişi'ni müdürlüğümüzden teslim alabilirsiniz.

Muhasebe işlem fişinizin hazırlanıp hazırlanmadığı bilgisini belin yatırılması ardından 15 gün sonra, arslannhulya @ gmail . com adresine e-posta ile sorarak öğrenebilirsiniz.

- - FR-1253-Öğrenci Kulüpleri Şartlı Bağış Formu.docx

 

YTÜ Sözleşme ve Taahhütname (2021 Süreç Yenilendi)

Üniversitemiz öğrenci kulüplerimiz firmalarla yapacakları anlaşmalar karşılığında alacakları her türlü maddi, nakdi ve hizmet için yardımın niteliğine bağlı olarak yardımı sağlayan taraf ile sözleşme veya taahhütname imzalaması gerekmektedir.

ŞARTLI BAĞIŞ ile ilgili SÖZLEŞMENİZİ Şartlı Bağış Formu ile birlikte, ilgili kısımda belirtilen e-postaya göndermeniz gerekmektedir.

Diğer sözleşme ve taahhütnameler ıslak imza ve kaşeli olarak (sözleşmenin her sayfasında paraf bulunmalıdır) hazırlanıp Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü ofisine (Davutpaşa Kampüsü, Eski Kışla Binası, A-1026) elden veya ytukulturetkinlik @ gmail . com e-posta adresine taranmış olarak gönderilir (e-posta başlığına: "Kulüp adı - Firma Adı - Sözleşme/Taahhütname " yazarak gönderinizi yapabilirsiniz) ve saklanır.

- - FR-1338-Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Ürün-Hizmet Taahhütnamesi.docx

- - SÖ-009-Öğrenci Kulüpleri Sponsorluk Sözleşmesi.docx

 

İhtiyaç Belgesi Formu

Kulüpler ihtiyaç duydukları malzemelerin alınması için “İhtiyaç Belgesi Formu” nu doldurur.

İstenen malzemeler marka belirtilmeden ilgili kısma yazılır.

İsteme gerekçesi ayrıntılı olarak yazılır.

Ürünün belli özelliklerde olması isteniyorsa teknik şartname eklenmelidir.

Evrakın ihtiyacı talep eden kısmı akademik danışmana imzalatılarak en az 30 gün önce Kültür Hizmetleri Birimine teslim edilir.

- FR-0217-İhtiyaç Belgesi Formu.xls