Diğer Formlar

İŞ İSTEK BİLGİ ve BAŞVURU mtercan76 @ gmail . com
Mehmet TERCAN'a kulüpler vadisi teknik atölyeden ulaşabilirsiniz.
(Diğer konular için ilgili bölümleri ve duyuruları okuyunuz, ofisten personelimize danışınız, değişkenlik gösterebilmektedir)

- Eksik ya da yanlış bilgi içeren ve ekleri bulunmayan başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Her formu ilgili kişiye (online yapılabiliyorsa ilgili e-postaya) teslim ettiğinizden emin olunuz, aksi takdirde değerlendirmeye alınmayabilir.

- Soru ve sorunlarınızı önce ilgili e-posta üzerinden veya mesai saatlerinde 0212 383 6569  numaralı telefondan personelimize iletebilirsiniz.

- Hazır formu bulunmayan tüm talepleriniz için Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı imzası (vekaleten yönetim kurulundan biri olabilir) ve Kulüp Danışmanı imzası bulunan dilekçeniz ile müdürlüğümüze başvurabilirsiniz.

YTÜ Kulüp/Topluluk Başvurusunda Gereken Formlar

Kulüp Kurma Başvurusu hakkında bilgi için TIKLAYINIZ! 

- FR-1314-YTÜ Kulüp Kurmak İçin Akademik Danışman Dilekçesi.doc

- FR-1312-YTÜ Kulüp Kurmak İçin Başvuru Dilekçesi.doc

- FR-1317-YTÜ Kulüp Kurmak için Kurucu Üye Listesi.xls

Ayrıca kulüp/topluluk tüzüğü ve logosu da başvuru belgelerine eklenmelidir. 

YTÜ Kulüp Genel Kurul Sonrası Teslim Edilmesi Gereken Formlar

- FR-1316-YTÜ Kulüpler-Topluluklar Genel Kurul Sonucu Yönetim Kurulu Listesi.doc

- FR-1315-YTÜ Öğrenci Kulüpleri İmza Sirküleri.xls

- FR-1310-YTÜ Kulüp Üye Listesi.docx

Kulüpler Araç İstek Formu

Kulüpler araç talebinde bulunmak içim “Kulüpler Araç İstek Formu” nu doldurmalıdır.

FORM birimimize ELDEN teslim edilmelidir.
Araç formu ile birlikte ilgili tüm belge (katılımcı listesi vb.) onaylatılmalıdır.

Kontrol sonrası onaylanan form
Mehmet TERCAN'a iletlmelidir. Süreç sistem üzerinden yürütülecektir.

Etkinliğe gitmeden en az 15 gün önce formun teslim edilmesi gerekmektedir.

Araçla beraber demirbaş veya malzeme çıkışı yapılacaksa Malzeme veya Demirbaş Eşya Çıkış Formu da doldurulmalı ve tarafımıza onaylatılmalıdır.

- FR-0430-Kulüpler Araç İstek Formu.doc

- FR-0201-Malzeme veya Demirbaş Eşya Çıkış Formu.xlt

 

İş İstek Formları

Talep edilen işin türüne göre aşağıdaki formlar doldurulup akademik danışmana imzalatılarak Kültür Hizmetleri Birimine teslim edilir.

(Online iletilecekse veya soru/sorunlarınız için mtercan76 @ gmail.com e-posta adresinden Mehmet TERCAN ile iletişime geçilir.)

Formun üzerindeki diğer imzalar EBYS üzerinden elektronik olarak imzalanır.

  - FR-0187-Demir İşleri Atölyesi İş İstek Formu.doc

- FR-0188-Ağaç İşleri İş Talep Formu.xlsx

- FR-0183-Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş İstek Formu.doc

- FR-0172-Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş İstek Formu (Yıldız Kampüsü).xlsx

- FR-1190-Bakım ve Onarım Müdürlüğü (Davutpaşa) - Arıza Bildirim ve İş Talep Formu.xlsx

- FR-0404-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım-Onarım İş İstek Formu.doc

 

Basım Talep Formu

Sıfır Atık Politikası dolayısıyla alınan Kültür Hizmetleri Birimi prensip kararı gereği etkinliklerle ilgili sadece yeterli miktarda AFİŞ basımına izin verilmektedir. Lütfen broşür vb. basılı ürün hazırlamayınız, elektronik ortamda hazırlayarak afişlerinizde adres/kare kod paylaşınız!

Evrakın talep eden kısmı ve basılması istenen materyaller akademik danışmana imzalatılır.

Etkinlik afişi bastırılacaksa etkinlik onay formu ile birlikte afişinin de gönderilip onaylanmış olması gerekir (bkz: Etkinlik Formları Sayfası ).
Basım talep formunda da etkinlik onayının satır ve evrak numarasının belirtilmesi gerekir.

FORM imza süreci ELDEN takip edilmelidir!

Kültür Hizmetleri Birimince de imzalanan form ve ekleri öğrenci tarafından diğer birimlere de imzalanması için elden götürülür.

- FR-0214-Basım Talep Formu.doc

 

YTÜ Kulüp Branda/Afiş Asma ve Broşür/El İlanı Dağıtma Formu

(Soru/sorunlarınız için ofisimizle iletişime geçebilirsiniz)

- FR-1313-YTÜ Kulüpler Afiş Branda Asma Broşür El İlanı Dağıtma Formu.docx

 

YTÜ Kulüp Üye Formu

Kulüplere üyelik alımlarında “YTÜ Kulüp Üye Formu” doldurulur ve devir teslim esnasında diğer istenen belgelerle birlikte teslim edilir. (Online başvurular için form içinde istenen bilgilerin alındığı online form sistemleri kullanılabilir)

Kulüp üye listesinin de doldurulması gerekmektedir.

- FR-0640-YTÜ Kulüp Üye Formu.doc

 

YTÜ Kulüp Kumanya Talep Formu

- FR-1311-YTÜ Kulüpler Kumanya Dilekçesi.docx

İlgili etkinlikten 15 gün önce doldurulup Kültür Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurulması ve uygunluk onayının takip edilmesi gereklidir.

Kumanya talebinde bulunulan kişi listesi ve kumanya talep sebebini anlatan bir dilekçenin de form ekinde sunulması gerekmektedir.

FORM imza süreci ELDEN takip edilmelidir!

Kültür Hizmetleri Birimince de imzalanan form ve ekleri öğrenci tarafından diğer birimlere de imzalanması için elden götürülür.